V roce 2009 byla vytvořena a vysvěcena pravoslavná  kaple Agiu Georgiu (Svatého Jiří) na porubském zámku, který byl vystavěn roku 1573.

Za jejím vznikem stojí pravoslavní Řekové a Češi. Liturgie jsou zde slouženy v jazyce českém a řeckém.

V roce 2013 byla schválená samostatná pravoslavná církevní obec Ostrava - Poruba, jejimž duchovním správcem je vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský a metropolitní správce. Pomocným duchovním této farnosti je otec Daniel.